12/19

ה.פ. (ת”א) 1045/03 כפיר קבלנות בניין בע”מ נ’ אלסינט בע”מ ואח’

סכסוך שנגע לקניון “ארנה” בהרצליה. התובעת (כפיר קבלנות) טענה כי בבעלותה סימני מסחר רשומים בשם זה. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את התביעה וקבע כי במידה ואין שימוש בצורה הגרפית הרישומית של סימן מסחר רשום, הרי ששימוש במילה שהיא חלק מהסימן אינו מהווה הפרה. מקל וחומר כאשר מדובר בחלק שהינו מילה גנרית. עוד קבע בית המשפט כי בכדי להוכיח מוניטין או משמעות שנייה לשימוש במילים גנריות, יש להביא ראיות על שימוש אינטנסיבי בהן.

הסכסוך הגיע גם לרשם סימני המסחר שהתנהלו בפניו ארבעה הליכים שהסתיימו בכניעתה המוחלטת של כפיר. כפיר הסירה את ההתנגדויות לבקשותיה של אלסינט לרישום סימני מסחר מס’ 164447, 164448 ו- 164449 (ארנה) ואלה נרשמו. כמו כן, זנחה כפיר את הבקשה לרישום סימן מס’ 166516 (הליך שבו אלסינט היתה המתנגדת).

הורד PDF