• ת.א. 33666-07-11 אוניפארם בע”מ נ’ סאנופי ואח
  • התנגדות אוניפארם בע”מ וטבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ לבקשת Lundbeck להארכת תוקף פטנט 90465
  • התנגדות אוניפארם בע”מ לבקשת פטנט 117035 ע”ש Glaxo SmithKline
  • התנגדות אוניפארם בע”מ וטבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ לבקשת פטנט 153109 ע”ש Merck & Co. Inc
  • התנגדות אוניפארם בע”מ לבקשת פטנט 150511 ע”ש The Procter & Gamble Company
  • התנגדות קמטק בע”מ לבקשת פטנט 130226 ע”ש אורבוטק בע”מ