• התנגדות אוניפארם בע”מ לבקשת פטנט 150511 ע”ש The Procter & Gamble Company
  • התנגדות קמטק בע”מ לבקשת פטנט 130226 ע”ש אורבוטק בע”מ
  • התנגדות קמטק בע”מ לבקשת פטנט 142028 ע”ש אורבוטק בע”מ
  • ע”א 6601/96 AES System Inc. נ’ משה סער ואח’ פ”ד נד(3), 850
  • ע”א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ’ קליל תעשיות בע”מ פ”ד נז(3), 702
  • ע”א 7614/96 צחורי ובניו תעשיות בע”מ ואח’ נ’ “רגבה” – מושב שיתופי חקלאי ואח’ פ”ד נד(3), 721