• התנגדות אוניפארם בע”מ וטבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ לבקשת פטנט 153109 ע”ש Merck & Co. Inc
  • התנגדות אוניפארם בע”מ לבקשת פטנט 150511 ע”ש The Procter & Gamble Company
  • התנגדות קמטק בע”מ לבקשת פטנט 130226 ע”ש אורבוטק בע”מ
  • התנגדות קמטק בע”מ לבקשת פטנט 142028 ע”ש אורבוטק בע”מ
  • ע”א 6601/96 AES System Inc. נ’ משה סער ואח’ פ”ד נד(3), 850
  • ע”א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ’ קליל תעשיות בע”מ פ”ד נז(3), 702