• התנגדות קמטק בע”מ לבקשת פטנט 142028 ע”ש אורבוטק בע”מ
  • ע”א 6601/96 AES System Inc. נ’ משה סער ואח’ פ”ד נד(3), 850
  • ע”א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ’ קליל תעשיות בע”מ פ”ד נז(3), 702
  • ע”א 7614/96 צחורי ובניו תעשיות בע”מ ואח’ נ’ “רגבה” – מושב שיתופי חקלאי ואח’ פ”ד נד(3), 721
  • ת.א. (ת”א) 1179/00 אנה לוטן בע”מ נ’ בלמון נורית בע”מ
  • ה.פ. (ת”א) 1045/03 כפיר קבלנות בניין בע”מ נ’ אלסינט בע”מ ואח’