1/0

ת.א. (ת”א) 1179/00 אנה לוטן בע”מ נ’ בלמון נורית בע”מ

פסק דין תקדימי של בית המשפט המחוזי בתל אביב שביטל את פטנט התובעת מטעמים של היעדר חידוש והתקדמות המצאתית. בפסק הדין נקבע כי אם בעל המקצוע יכול לבצע את האמצאה הגלומה בפטנט לפי הפרסום הקודם (למרות שזה אינו מגלה את האמצאה על כל רכיביה), הרי שדי בכך כדי לשלול חידוש. בית המשפט דחה את מסקנות המומחה שמונה מטעמו בהסכמת הצדדים וקבע את ממצאיו על סמך מכלול הראיות שבתיק ובעיקר בהסתמך על עדותו של המומחה מטעם הנתבעת.

הורד PDF