5/21

התנגדות אוניפארם בע”מ לבקשת פטנט 117035 ע”ש Glaxo SmithKline

ב- 16.4.09 ניתנה החלטת כב’ סגן הרשם בהתנגדות של אוניפארם לרישומה של בקשת הפטנט בה ניסתה ענקית התרופות GSK לנכס לעצמה מונופול על חומר שהיא שמה בנחלת הכלל כעשר שנים לפני הגשת הבקשה לפטנט. זאת היא ניסתה לעשות תוך העלמת מסמכים חשובים מעיני רשם הפטנטים ובהסתמך על תיאוריה מדעית שמכונה “disappearing polymorph”. כב’ סגן רשם הפטנטים קבע כי בקשת הפטנט אינה ראויה להירשם כפטנט. כך בסעיף 32: “משכך, הרי שאני מוצא את האמצאה דנן, כפי שנתבעה, דהיינו גם למתן מונופולין בחומר וגם בתהליך ייצורו, אינה כשירת פטנט”.

כב’ סגן הרשם הוסיף וקבע – לראשונה –  ממצאים קשים על דרך התנהלותה של GSK ועל נסיונה להעלים מסמכים – שמהווה טעם נוסף ועצמאי לדחיית הבקשה לפטנט. כך בסעיף 46 להחלטה: “בנסיבות העניין דנן אני קובע כי עצם אי גילויו של מסמך 407 בפירוט ובמיוחד בהליכי הבחינה, מהווים נורמה שאינה ראויה ומצדיקים אף הם שלילתו של פטנט מאת המבקשת. גם מסיבה זו נקבל אני את ההתנגדות”.

GSK ניסתה לערער ותחילה להאריך את המועד להגשת הערעור אולם היא ויתרה על כך. החלטת סגן רשם הפטנטים הינה חלוטה.

הורד PDF