-1/0

התנגדות אוניפארם בע”מ לבקשת פטנט 150511 ע”ש The Procter & Gamble Company

בהחלטה מה- 10.4.2011 קבע סגן רשם הפטנטים קבע כי בקשת הפטנט של P&G הנוגעת לתערובות של פולימורפים של החומר הפעיל בתרופה אקטונל אינה כשירה להירשם כפטנט. הטעמים לקבלת ההתנגדות ודחיית בקשת הפטנט הם חוסר חידוש,העדר צעד אמצאתי וחמדנות התביעות.

הורד PDF