0/0

התנגדות קמטק בע”מ לבקשת פטנט 130226 ע”ש אורבוטק בע”מ

בהחלטה מה- 27.3.2011 קיבל סגן רשם הפטנטים את התנגדותה של קמטק לבקשת פטנט 130226. ההחלטה קבעה כי בקשת הפטנט אינה כשירה להירשם כפטנט מאחר ואין צעד אמצאתי בציפוי מראות שנמצאות במערכות בדיקה למעגלים מודפסים, בפולימר פרילן וגם לא בשיטת הציפוי בכדי להגן אליהן מפני נזקי סביבה.