1/0

התנגדות קמטק בע”מ לבקשת פטנט 142028 ע”ש אורבוטק בע”מ

בהחלטה מה- 9.12.12 קיבלה הפוסקת בקנין רוחני את התנגדותה של קמטק לבקשת פטנט 142028. ההחלטה קבעה כי הבקשה אינה כשירה להירשם כפטנט מאחר ואין צעד אמצאתי בשיטה לקיבוץ פיקסלים במטרה לחסוך מידע ולייצג תמונה במספר ביטים מינימאלי וגם לא בשיטה לקידוד פיקסלים בהם עובר הגבול. ההחלטה מתייחסת לבעייתיות לשיטה בה נוהגים מבקשי פטנטים שזורעים עמימות בבקשה ומנצלים את העמימות הזו בכדי לפרשה בהתאם להתפתחויות בתיק.

הורד PDF