20/22

ע”א 189/03 אוניפארם בע”מ ואח’ נ’ Merck & Co. Inc. ואח’

פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון (כב’ הנשיא דאז השופט א. ברק), בו נקבע כי בנסיבות בהן מוחזר תיק  לבית המשפט המחוזי לצורך השלמת פסק הדין על פי הנחיות מפורשות של ערכאת הערעור, לא ניתן לומר כי מתקיים חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט. משכך לא מתקיימת עילת פסלות  ואין זה ראוי שהשופט יפסול את עצמו.