11/22

ע”א 6601/96 AES System Inc. נ’ משה סער ואח’ פ”ד נד(3), 850

פסק דין של בית המשפט העליון (כב’ הנשיא דאז השופט ברק) שקבע כי בהיעדר “אינטרס לגיטימי”, הגבלת תחרות וחופש העיסוק, נוגדת את תקנת הציבור. זהו פסק דין מנחה ששינה את המציאות בשוק העבודה נוגע להסכמי איסור תחרות.

הורד PDF